Velkommen til Belgen

Vi som bor her på gården heter John-Anders, Annette og John-Isak. Og vi driver med nisjeproduksjon av storfekjøtt.

Vi er opptatt av god dyrevelferd, og at dyrene skal behandles med respekt fra første til siste stund.

Våre dyr går ute hele året. De er på beite mesteparten av året, og i vintermånedene står de på løsdrift. Da går de inn og ut av fjøset som de selv vil, og har hele tiden fri tilgang til grovfor. Og vi ønsker å gjøre ting så naturlig og humant som mulig. Sånt blir det god mat av.

Kjøttet blir langtidsmørnet, før det skjæres og pakkes hos et lokalt viltslakteri. Når vi gjør det på denne måten får vi utnyttet mer av dyret, og vi kan tilby våre kunder stykningsdeler som man sjelden, eller aldri finner i butikken. Kjøttet selges i pakker, hvor man får en blanding av stykningsdeler og kjøttdeig.

Når kjøttet er ferdig pakket kjører vi ut til avtalte hentepunkter.

Hvorfor kjøpe kjøtt fra Belgen?
– Vi er en liten gård med småskala produksjon. Og vi gir hvert eneste dyr nøye stell.
– Dyrene våre lever hele livet sitt ute, hvor de får utøve naturlig adferd og gå i flokk.
– Du kan oppleve forskjellen i smaken.
– Dyrene går på beite mesteparten av året, og får fri tilgang på grovfor.
– Vi gir kortreist kraftfor fra Råde Mølle, laget av korn fra Østfold.
– Alt kjøttet er langtidsmørnet, og profesjonelt pakket.
– Vi ønsker å gi deg det fineste kjøttet, så vel som historien bak det, slik at du vet akkurat hvor maten din kommer fra.